0
 

food ideas

20 กุมภาพันธ์ 2557

ไอดียการกินแบบมีสุขภาพดี ... สร้างได้ง่ายๆ เพียงทานผักผลไม้วันละ 5 ส่วนทุกวัน

ไม่ใช่เรื่องยากเลยกับการกินผัก ผลไม้ ให้ได้ในปริมาณที่เรียกว่า “เหมาะ สม” การกินผักผลไม้ในปริมาณที่เหมาะสม คือ กินทั้งผัก และผลไม้ให้ได้ 5 ส่วน (5 กำมือ) ขึ้นไปทุกวัน และที่สำคัญ ควรกินให้หลากหลาย คือ หลากหลายชนิด หลากหลายสีสัน หลากหลายรสชาติ ฯลฯ วิธีการกินให้ ได้เหมาะสมและหลากหลาย ทำได้ง่ายๆ เพียงแต่ท่านตั้งเป้าหมายการกิน ของท่านไว้ว่า จะกินให้ได้ปริมาณ 5 ส่วน (5 กำมือ) ขึ้นไปทุกวัน
      
การได้มาซึ่งสุขภาพที่ดี ไม่จำเป็นต้องไปแข่งขันกับคนอื่น “เพียงแข่งขัน กับตัวเอง” ตั้งใจทำให้ได้ และตั้งคำถามกับตนเองว่า “ทำไมต้องทำสิ่งนี้” คำตอบคือ “เราต้องการมีสุขภาพดี มีร่างกายที่แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยด้วย โรคภัย และมีอายุขัยที่ยืนยาว” ไม่ใช่ว่า “ยังไม่เจ็บป่วย ยังไม่ต้องทำ เจ็บ ป่วยไม่สบายเมื่อไหร่ จึงค่อยทำ” หันมากินผัก ผลไม้กันเถอะ เริ่มจากช้าๆ แต่มั่นคง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ท่านทั้งหลายตั้งใจไว้ให้จงได้ เพราะนั่นคือ “วิธีการที่ถูกต้อง มีประโยชน์มหาศาล” และจะสามารถส่งผลไปสู่วิถีชีวิต ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี

ไม่ใช่เรื่องยากเลยกับการกินผัก ผลไม้ ให้ได้ในปริมาณที่เรียกว่า “เหมาะ สม” การกินผักผลไม้ในปริมาณที่เหมาะสม คือ กินทั้งผัก และผลไม้ให้ได้ 5 ส่วน (5 กำมือ) ขึ้นไปทุกวัน และที่สำคัญ ควรกินให้หลากหลาย คือ หลากหลายชนิด หลากหลายสีสัน หลากหลายรสชาติ ฯลฯ วิธีการกินให้ ได้เหมาะสมและหลากหลาย ทำได้ง่ายๆ เพียงแต่ท่านตั้งเป้าหมายการกิน ของท่านไว้ว่า จะกินให้ได้ปริมาณ 5 ส่วน (5 กำมือ) ขึ้นไปทุกวัน
      
การได้มาซึ่งสุขภาพที่ดี ไม่จำเป็นต้องไปแข่งขันกับคนอื่น “เพียงแข่งขัน กับตัวเอง” ตั้งใจทำให้ได้ และตั้งคำถามกับตนเองว่า “ทำไมต้องทำสิ่งนี้” คำตอบคือ “เราต้องการมีสุขภาพดี มีร่างกายที่แข็งแรง ไม่เจ็บป่วยด้วย โรคภัย และมีอายุขัยที่ยืนยาว” ไม่ใช่ว่า “ยังไม่เจ็บป่วย ยังไม่ต้องทำ เจ็บ ป่วยไม่สบายเมื่อไหร่ จึงค่อยทำ” หันมากินผัก ผลไม้กันเถอะ เริ่มจากช้าๆ แต่มั่นคง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่ท่านทั้งหลายตั้งใจไว้ให้จงได้ เพราะนั่นคือ “วิธีการที่ถูกต้อง มีประโยชน์มหาศาล” และจะสามารถส่งผลไปสู่วิถีชีวิต ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี

ไม่ใช่เรื่องยากเลยกับการกินผัก ผลไม้ ให้ได้ในปริมาณที่เรียกว่า “เหมาะ สม” การกินผักผลไม้ในปริมาณที่เหมาะสม คือ กินทั้งผัก และผลไม้