news & activities

20 มีนาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี รายการ “ลุ้นโชคทอง ฉลองตรุษรับปีจอ 2018” 1 - 28 ก.พ. 61

รายชื่อผู้โชคดี รายการ ลุ้นโชคทอง ฉลองตรุษรับปีจอ 2018

วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 (รวม 28 วัน)

 

รางวัลที่ 1: ทองคำแท่งหนัก 1 บาท จำนวน 20 รางวัล

มูลค่ารางวัลละ 20,100 บาท รวมมูลค่า 402,000 บาท

 

1. คุณวิชิต สุรพนานนท์ชัย 081-6434xxx

2. คุณสุพวัลย์ ร้อยสมบัติ 081-8752xxx

3. คุณวิไล เหลืองประภา 087-3259xxx

4. คุณพัชรินทร์ ศรีสถานนท์ 081-8084xxx

5. คุณชาญ สุทธิชลิต 085-1095950 / 087-5122xxx

6. คุณหทัยมาศ เกอมวัล 02-8049065 / 084-4595xxx

7. คุณสมศักดิ์ ตั้งรัตนตรง 081-6385xxx

8. คุณทยกร สุภัทรวัน 092-6589xxx

9. คุณอนุวัฒน์ ลือวงศ์ศุภกิจ 081-6599xxx

10. คุณกัญญารัตน์ จิรชันยพัต 02-4495xxx / 081-8601xxx

11. คุณชัชชลี สิริแสงสว่าง 084-4328xxx

12. คุณภัทรวรรณ เชยกลิ่น 081-8688xxx

13. คุณนิธินาถ จันทรประไพวัลย์ 081-8761xxx / 090-1878xxx

14. คุณอำไพ ธนประกอบ 081-7255xxx

15. คุณอุรณี ขยันงาน 081-3901xxx

16. คุณปวเรศ โตมณีนิลรัตน์ 092-5781xxx

17. คุณอณชฎา อนุพงศ์ทวีรัตย์ 089-2017xxx

18. คุณวีระศักดิ์ งามชัยเจริญ 081-8665xxx

19. คุณทรรศยา เทียมเมธ 095-9361xxx

20. คุณกันยา กิจกำแหง 02-3187xxx / 086-8168xxx

 

รางวัลที่ 2 บัตรกำนัล จำนวน 40 รางวัล

มูลค่ารางวัลละ 3,000 บาท รวมมูลค่า 120,000 บาท

 

1. คุณมนชนก ชนะจิตต์ 091-7685xxx

2. คุณธนกฤติ อินทรพิทักษ์ 089-2230xxx

3. คุณสมพร พุฒิรุ่งโรจน์ 087-5112xxx

4. คุณศรัณย์ 089-9648xxx

5. คุณสุภาพร ดิลกสิน 02-8078xxx / 086-7449xxx

6. คุณวิชทัช ปรัชญาภินันท์ 098-2703xxx

7. คุณณิฐวิกา มาส 087-6945xxx

8. คุณจิตกาญน์ บุญสวิทเสริม 081-9028xxx

9. คุณพัชราภรณ์ อัจฉลิยาโพธา 02-8121xxx / 081-8309xxx

10. คุณพมพธร ธาตุนิยม 081-4026xxx

11. คุณวีภารี ศานพิพัฒน์ 081-3098xxx

12. คุณพิสุต กิจอิทธิ 081-8354xxx

13. คุณสุภารักษ์ คำอุทาน 092-2988xxx

14. คุณปุริมปรัชญ์ มีสุข 062-1515xxx

15. คุณรุ่งทิวา จงศิริรัตน์ 089-8931xxx

16. คุณสุวรรณา เส็งเจริญ 081-8249xxx

17. คุณสุธิตรา อำนวยสกุลชัย 080-8144xxx

18. คุณสุธารา แซ่เฮง 085-2209xxx

19. คุณธันยพร อยู่สุขวัฒนกุล 083-7929xxx

20. คุณวันทนา จันทร์สุวรรณ 089-4770xxx

21. คุณปราโมทย์ คูรัตนเวช 081-6217xxx

22. คุณพิมพ์ชนก แก้วใส 080-4282xxx

23. คุณเชวงกุล กุลละทำเนียบ 081-3768xxx

24. คุณวัลลภา ชะการ 087-9942xxx

25. คุณอำไพ สุรเนตรกูร 089-5334xxx

26. คุณพิชญธิดา วัฒธรรม 090-9748xxx

27. คุณกรรชรัตน์ มณีประวัติ 094-959xxx / 02-3745xxx

28. คุณวลัยพร บรูณะบัญญิต 044-242xxx / 087-8702xxx

29. คุณอษิภ เสือยิ้ม 086-7923xxx

30. คุณพัชรินทร 087-3360xxx

31. คุณวนิดา นาคดิลก 085-6821xxx

32. คุณปิยะรัตน์ บุญกระโทก 081-8384xxx

33. คุณวิชศยา โกยสินทรัพย์ 083-6569xxx

34. คุณปภัสมน ทวีกุล 086-5631xxx

35. คุณจิรัชยา ธีรวิกลึต 02-8844xxx / 062-6295xxx

36. คุณฐิติมา ปริญญานุสสรณ์ 094-7165xxx

37. คุณณัฐวรินทร สิริณัทชัชจิรา 094-9261xxx

38. คุณปุณยดีร์ จามรมน 02-17533xxx/ 080-9998xxx

39. คุณเอกวศักดิ์ พิพัฒน์เอมหากูล 081-1745xxx

40. คุณลักษมีไฉไล โอสถาพันธ์ 081-9198xxx

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่ 20 มี.ค. 61 ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ห้างฯ เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน, บลูพอร์ต หัวหิน, เทอร์มินอล 21, เดอะพรอมานาด, เดอะคริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์, MRT ลาดพร้าว และ เดอะมอลล์ ทุกสาขา / รับรางวัลวันที่ 25 มี.ค. - 31 พ.ค. 61 ที่ เดอะมอลล์ รามคำแหง 3 / ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% / ของรางวัลเป็นของรางวัลรวมของเอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน, บลูพอร์ต หัวหิน, เทอร์มินอล 21, เดอะพรอมานาด, เดอะคริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์, MRT ลาดพร้าว และ เดอะมอลล์ ทุกสาขา / ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกคืนเป็นเงินสดได้ / สงวนสิทธิ์ในการซื้อสินค้ายกหีบห่อหรือเหมา / พนักงานบริษัทเอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, พารากอน, บลูพอร์ต หัวหิน, เทอร์มินอล 21, เดอะพรอมานาด, เดอะคริสตัล เอสบี ราชพฤกษ์, MRT ลาดพร้าว และ เดอะมอลล์ ทุกสาขา และผู้ที่เกี่ยวข้องไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ / ผู้โชคดี มีสิทธิ์รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น / มูลค่าทองคำ ณ วันที่ 24 พ.ย. 60 / ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย