การรับประกันความสดใหม่ของสินค้า

คุณภาพความปลอดภัยและความสดใหม่ของอาหารที่ได้รับมาตรฐานเป็นหัวใจสำคัญในการจำหน่ายสินค้าของ Gourmet Market เราจึงคัดเลือกสินค้าที่ดีได้รับมาตรฐานการรองรับดังนี้

มาตรฐานการคัดเลือกสินค้าในการจัดส่ง
นโยบายการคัดเลือกสินค้าเป็นไปตามที่ผู้ผลิตสินค้ากำหนด และคำนึงถึงคุณภาพของสินค้าเป็นสำคัญ
 • จัดส่งสินค้าที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี 6 เดือนนับจากวันที่ผลิต (Manufacturing Date)
 • หรืออายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ (Expiry Date)
มาตรฐานที่ได้การรับรองของกลุ่มผักและผลไม้
 • มาตรฐานรับรอง GAP (Good Agricultural Practice)
 • มาตรฐานรับรอง Organic Thailand
 • มาตรฐานรับรอง Organic USDA
 • มาตรฐานรับรอง Organic IFOM
 • มาตรฐาน รับรอง GMP (Good Manufacturing Practice)
 • มาตรฐาน รับรอง GI (Geographical Indications) สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
มาตรฐานที่ได้การรับรองของกลุ่มเนื้อสัตว์ และอาหารทะเล
 • ปลอดภัย ไม่ใช้สารเร่งเนื้อแดง (เนื้อหมู)
 • ปลอดภัย ไม่ใช้ฮอร์โมน
 • ผ่านการรับรองไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ (“Raised Without Antibiotics”) จาก NSF International ในกลุ่มหมู ไก่ ไข่
 • ปลอดภัย ไม่มีสารฟอร์มาลีน ในกลุ่ม อาหารทะเล