การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
นโยบายการเปลี่ยนและคืนสินค้า​

เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของคุณ เราได้ทำการคัดเลือกสินค้าที่ดีที่สุดให้กับคุณ หากคุณไม่พึงพอใจสามารถแจ้งขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • กรณีที่คุณสั่งซื้อสินค้าโดยจ่ายแบบผ่อนชำระ หากต้องการคืนสินค้าจะต้องนำคืนสินค้าทุกชิ้นของคำสั่งซื้อ ไม่สามารถแบ่งคืนสินค้าเพียงบางชิ้นของคำสั่งซื้อนั้นได้
 • สินค้าต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และอยู่ในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า
 • สินค้าที่ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าหรือคืนสินค้า ได้แก่ สินค้ากลุ่มของอาหารสด ผักและผลไม้, เนื้อสัตว์และอาหารทะเล, อาหารแช่แข็ง, อาหารพร้อมทาน, ผลิตภัณฑ์นมและไข่, ไอศครีม, ของแห้ง เครื่องปรุง, เครื่องดื่มน้ำผลไม้สด
 • กรณีที่ซื้อสินค้า ได้รับของแถม, ของสมนาคุณ, บัตรส่วนลด และอุปกรณ์เสริม ที่จัดส่งให้คุณพร้อมกับสินค้า คุณจะต้องส่งคืนสิ่งที่ได้รับเหล่านั้นกลับมาพร้อมกับสินค้าของคุณ
 • กรณีที่คุณมีการใช้โค้ดส่วนลด และขอคืนสินค้าบางชิ้นในคำสั่งซื้อนั้น ระบบจะทำการคำนวณส่วนลดนั้นใหม่อีกครั้ง ซึ่งคุณอาจจะไม่รับส่วนลดนั้นหรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อกำหนดของโค้ดส่วนลดนั้นๆ
 • โค้ดส่วนลด ไม่สามารถขอคืนสิทธิหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในทุกกรณี
 • บริษัทฯ จะดำเนินการหักคะแนน M Card คืนจากการซื้อสินค้านั้นๆ
การรับประกันสินค้า​
 • สินค้าบางประเภทจะได้รับการรับประกันโดยบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าเป็นผู้กำหนด
 • สินค้าทุกชิ้นจะได้รับการรับประกันความเสียหายจากการขนส่ง โดยมีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการขนส่งในแต่ละราย
การคืนเงิน
 • ในกรณีที่ชำระเงินผ่านบัตรฯ ทางบริษัทจะทำการคืนวงเงินไปยังบัตรฯ ที่ใช้ชำระเงินภายในไม่เกิน 2 รอบบิล หลังจากที่ทางบริษัทได้ทำการตรวจรับและอนุมัติรับคืนสินค้า​
 • ในกรณีที่ชำระเงินผ่านการโอนเงิน ทางบริษัทจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีของคุณ (โดยชื่อบัญชีรับคืนเงินจะต้องตรงกับชื่อผู้สั่งซื้อสินค้า) ภายใน 14 วัน หลังจากที่ทางบริษัทได้ทำการตรวจรับและอนุมัติรับคืนสินค้า​
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินเป็นเงินสดในทุกกรณี
 • กรณีที่เราไม่อนุมัติการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ทางบริษัทจะติดต่อกลับไปเพื่อส่งสินค้าคืนให้กับคุณ โดยคุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง